Monday, May 30, 2011

list of short listed cancicates for the process of satyam recruitment

below is the list of short listed eligible candidates for the process of recruitment for satyam on 2&3 June at vageshwari college...


MSAT HTNO
TIME
Name
TM0088
8:00 AM
Gouthami Bejjanki
TM0095
8:00 AM
VENKAIGH GARI VAMSHI PRIYA
TM0159
8:00 AM
G SUSHMA
TM0265
8:00 AM
Swetha Ch
TM0275
8:00 AM
Raj Kumar Sama
TM0346
10:00 AM
S SRI GURUDATTA YADAV SHEROLLA
TM0363
10:00 AM
Sridhar Bodige
TM0390
10:00 AM
CHELIMELA NITHYA
TM0475
10:00 AM
Laxmi Prasanna Chakilam
TM0513
10:00 AM
RAJASHEKHAR PADAM
TM0531
10:00 AM
GUNDETI SANDHYA
TM0539
10:00 AM
G MADHUSREE Gandla
TM0547
10:00 AM
Sravani Manchukonda
TM0597
10:00 AM
Sree Kanth Kumar V.L.N
TM0619
12.00 AM
Spandana Shivarathri
TM0630
12.00 AM
S DEEPIKA
TM0681
12.00 AM
DIVYA RAVIPATI
TM0702
12.00 AM
D.Rajitha
TM0714
12.00 AM
Prasanna Kumar Kalever
TM0720
12.00 AM
K SONIKA
TM0767
12.00 AM
G PRANAYA
TM0792
12.00 AM
Suchitra Cs
TM0880
12.00 AM
T.Alekya
TM0888
12.00 AM
MYSUJA DHARMAGIRI
TM0981
2.00 PM
SADHANA K
TM1042
2.00 PM
Tejasvi Palde
TM1056
2.00 PM
B GANGA KISHORE BADAWAR
TM1061
2.00 PM
Himabindu Parachuri
TM1075
2.00 PM
A SRUJANA
TM1076
2.00 PM
Sandeep Kumar Annam
TM1133
2.00 PM
PRIYANKA CH
 TM1156
2.00 PM
NITHIN KUMAR CHOWDARAPU
TM1232
4.00 PM
B RAVI KIRAN
TM1298
4.00 PM
CHANDANA SAI VELDI
TM1318
4.00 PM
BADDAM KALYANI
TM1380
4.00 PM
Vinod Kumar Nenavath
TM1389
4.00 PM
K SARMAN
TM1468
4.00 PM
Narasimha Rao singamaneni

Please note your MSAT id and  time slot and follow the process and instructions provided in the portal.....

No comments:

Post a Comment